LEADER

Pályázati felhívások

Arhiva Sesiuni Măsuri SDL 2014-2020


Sesiunea 1/2017:
Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale - publicat la data de 16.08.2017


Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE
Raport de evaluare a cererilor de finanțare M7.2RSP 10.11.2017
Raport de Selectie Final M7.2RSPSesiunea 1/2018: 

Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale publicat la data de 27.12.2017

Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: 
conformitate eligibilitate / criterii selecție pe teren 
Anunț de prelungire a sesiunii 1/2018
Raport de Evaluare Sesiune nr. 1 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M7.2RSP
Raport de Selecție Final M7.2RSPSesiunea 2/2018:

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe publicat la data de 27.12.2017

Ghidul Solicitantului 4.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 4.3 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 4.3 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile 
Anexa 4 Declarație către GAL 
Anexa 5 Fișa măsurii 4.3 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis 
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 4.3  
Apel 4.3 simplificat
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M4.3
Raport de Selecție Final M4.3


Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 6.4 
Anexa 1 Cererea de finanțare 6.4 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 6.4 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile  
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Fișa măsurii 6.4 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 6.4 
Apel 6.4 simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M 6.4
Raport de Selecție Final M6.4

Măsura 16.3 Cooperare: turism publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 16.3
Anexa 2 Model Plan de marketing / Studiu
Anexa 3 Fișa măsurii 16.3
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Declaratie privind respectarea regulii cumul minimis
Anexa 6 Declarație încadrare în categoria micro întreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat
Apel 16.3
Apel 16.3 prescurtat
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate criterii de selecție / pe teren
Raport de evaluare sesiune nr.2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M16.3
Raport de Selecție Final M16.3

Sesiunea 3/2018

Măsura 7.2E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă publicat la data de 12.04.2018

Ghidul Solicitantului 7.2E 
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2E 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii
Anexa 5 Declarație către GAL
Apel 7.2E 
Apel 7.2E simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate criterii selecție / pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 3/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.3/2018
Raport de Selecție Intermediar M 7.2E
Raport de Selecție Final M 7.2E


Sesiunea 4/2018

Măsura 16.4 Cooperare: produse locale publicat la data de 12.04.2018

Ghidul solicitantului 16.4 
Cerere de finanțare 16.4 / Hotărâre CD nr. 10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anexa 2 Plan de marketing/studiu
Anexa 2 model SF/DALI
Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile
Anexa 6 Acord de cooperare
Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 Aferentă STP din cadrul național legislativ de implementare
Anexa 9 Lista localități HNV
Anexa 10 Declarație de încadrare în întreprindere micro și mică
Anexa 11 Declarație de neîncadrare firmei în dificultate
Apel 16.4
Apel 16.4 varianta simplificată 
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii de selecție / pe teren 
Erată sub-măsurii 16.4 Cooperare: produse locale Anexa nr. 1 la Hotărârea CD nr.10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 4/2018 (publicat la 12.09.2018)
Raport de evaluare Sesiune 4/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.4
Raport de Selecție Final M 16.4

Sesiunea 5/2018

Măsura 16.3 Cooperare:turism publicat la data de 24.05.2018

Ghidul solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de Finantare 16.3 Cooperare:turism
Anexa 2.1 Model plan de marketing/Studiu
Anexa 2.2 Model Memoriu Justificativ M16.3
Anexa 3 Fișa măsurii M16.3
Anexa 4 Declarație raportare GAL
Anexa 5 Declarație privind respectarea reguli de minimis
Anexa 6 Declarație încadrarare în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat M16.3
Apel 16.3 varianta lungă pdf.
Apel varianta simplificată 16.3 HU pdf.
Apel varianta simplifcată 16.3 RO pdf.
Fișa de verificare:conformitate/eligibilitate/criterii de selecție/pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 5/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.5/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.3
Raport de Selecție Final M 16.3

 

Sesiunea 6/2018

Măsura 7.6 Promovarea meșteșugurilor tradiționale -publicat la data de 12.09.2018
Ghidul solicitantului 7.6
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.6
Anexa 2 Model Studiu de fezabilitate/DALI
Anexa 3 Model MJ
Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 5 Fișa sub-măsurii 7.6
Anexa 6 Model declaratie propria raspundere
Anexa 7 Declaratie catre GAL
Anexa 8 Protocol de colaborare INP-AM-PNDR-AFIR
Apel 7.6 GAL_SH varianta lungă
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitate/criterii selecție/pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr.6/2018
Raport de evaluare Sesiune nr. 6/2018
Raport de Selecție Intermediar M7.6
Notă asumare Raport Final de Selecție 


 

LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration