LEADER

HVS Intézkedései 2014-2020

Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 1
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 2
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 3
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 4
Regulament de organizare și funcționare a comitetului de selecție a proiectelor
Regulament de organizare și funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor
Anunț privind aprobare SDL versiunea 2
SDL- versiunea 2
Anunț privind aprobare SDL versiunea 3
SDL-versiunea 3

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe

Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație 


Măsura 7.2E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă 

Măsura 7.2RSP  Infrastructură pentru servicii publice și sociale

Măsura 7.6 Promovarea meșteșugurilor tradiționale -publicat la data de 12.09.2018
Ghidul solicitantului 7.6
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.6
Anexa 2 Model Studiu de fezabilitate/DALI
Anexa 3 Model MJ
Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 5 Fișa sub-măsurii 7.6
Anexa 6 Model declaratie propria raspundere
Anexa 7 Declaratie catre GAL
Anexa 8 Protocol de colaborare INP-AM-PNDR-AFIR
Apel 7.6 GAL_SH varianta lungă
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitate/criterii selecție/pe teren

Măsura 16.3 Cooperare:turism 

Măsura 16.4 Cooperare: produse locale 
 

Még több:

LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration