LEADER

Informații generale

  1. Informații generale

Programul LEADER a devenit o modalitate reușită a programului Dezvoltării Rurale al Uniunii Europene. Acest program este un instrument, o modalitate de parteneriat a căror elemente componente fac parte din sfera publică, civilă și de afaceri.

Obiectivele programului LEADER sunt atât dezvoltarea regională, motivarea actorilor locali din regiune pe termen lung, analiza oportunităților cât și exploatarea posibilităților. Totodată asigură locuitorilor regiunii participarea la luarea deciziilor și la parcurgerea etapelor de dezvoltare. LEADER-ul poate fi privit ca un exemplu pozitiv și reflectă modul în care o comunitate a regiunii poate să acționeze și să gândească împreună rezolvând problemele locale. Nici în regiunea Sóvidék-Hegyalja inițiativa abordarea “de jos în sus” nu este altfel.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület a fost înființat în anul 2011 în baza înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Asociația își desfășoară activitatea în teritoriu, respectând principiile abordării LEADER, în baza deciziei de autorizare emisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

1.1 Scurt istoric

În perioada de programare 2007-2013, Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja avea în componenţa sa 30 de membrii, acoperind un teritoriu de 816 km2 compus din 7 comune, ceea ce reprezenta un număr de 32.195 locuitori.

În urma implementării unui Plan de Dezvoltare Locală, au fost finanțate mai mult de 40 de proiecte, alocând un fond public nerambursabil în valoare de aproximativ 2,2 milioane de euro în teritoriul Grupului de Acțiune Locală.

Fondurile lansate la nivel local în perioada de programare 2007-2013 de către Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja și accesate de către actorii din teritoriu au contribuit la competitivitatea și dezvoltarea regiunii prin modernizarea agriculturii, infrastructurii, dezvoltării marketingului turistic, prin conservarea patrimoniului local, prin dezvoltarea întreprinderilor și a serviciilor publice.

1.2 Componența parteneriatului

La momentul actual Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület  are în componenţa sa 30 de membri printre care Consiliul Judeţean Harghita, 9 Unități Administrativ Teritoriale, 19 Organizații Non Guvernamentale și o persoană fizică. Față de perioada anterioară de programare, teritoriul Grupului de Dezvoltare Locală s-a extins cu o comună și un oraș, acoperind un teritoriu de 1.018,25 km² cu o populație de 42.535 locuitori.

Parteneriatul din cadrul Grupului de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja poate fi vizualizat accesând următorul link: Componența parteneriatului.

1.3 Viziunea de dezvoltare

Viziunea de dezvoltare a teritoriului Sóvidék-Hegyalja se conturează în următorul fel: crearea şi dezvoltarea condiţiilor calitative de viaţă pentru toţi locuitorii din teritoriu prin valorificarea potenţialului existent, respectând principiul dezvoltării durabile.

LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration