LEADER

Echipa

  1. Echipa Grupului de Acțiune Locală

 

Structura întregii echipe administrative a Grupului de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja asigură eficiența și eficacitatea în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivel local. Echipa de implementare din cadrul Compartimentului Administrativ al Grupului de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja are următoarea componenţă:

1. Responsabil administrativ

2. Responsabil verificare-evaluare

3. Responsabil animare-informare

4. Responsabil financiar

 

Organigrama Grupului de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja se poate vizualiza în figura de mai jos:

  1. Structura conducerii

 

Asociația are în componența sa următoarele organe de conducere, administrare, execuție și control:

1. Adunarea generală

2. Consiliul Director

3. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori

4. Comitetul de Selecție a Proiectelor

5. Comisia de Contestații

6. Comitetul de Monitorizare și Evaluare

7. Compartimentul Administrativ

 

LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration