LEADER

Általános információk

1. Általános információk

A Leader-program az Európai Unió vidékfejlesztési programjának szerves és ugyanakkor sikeres ágazata lett. A LEADER egy eszköz, módszerként is értelmezhető, partnerségen alapszik, amelynek alkotóelemei a köz-, civil-, és vállalkozói szférából állnak. 

A program célja a térség fejlesztése, régióink vidéki szereplőinek hosszú távú ösztönzése, lehetőségeink felmérése, illetve ezeknek a helyben történő kiaknázása. Ugyanakkor biztosítja a vidék lakóinak, hogy részesei lehessenek és bekapcsolódhassanak a helyi döntésekbe, fejlesztési folyamatokba. A LEADER-t pozitív mintának tekinthetjük, hogy egy adott régióban a közösség hogyan tud együtt gondolkodni és problémákat megoldani közösen. Sóvidék-Hegyalja térségében sincs ez az alulról jövő kezdeményezés másképp.

 

  1. Történelmi áttekintés

A Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület a 2007-2013-as fejlesztési időszakban 30 tagot számlált, lefedve ezzel 7 község területét , 816 km2 területen és 32.195 fős lakossággal.

A 2007-2013-as fejlesztési periódust sikeresnek mondhatjuk, hiszen a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kivitelezése során  több mint  2,2 millió eurót sikerült kipályáztatni,  ezt bizonyítja a több mint 40 sikeres pályázat, amelyekkel a vidék versenyképességéhez és a térségek fejlesztéséhez járult hozzá az akciócsoport.  A Leader- program által a Sóvidék-Hegyalja térségben sor került a mezőgazdaság korszerűsítésére, turisztikai marketingre, helyi örökségvédelemre, vállalkozások és közszolgáltatások fejlesztésére, infrastrukturális beruházásokra.

  1. Egyesület összetétele

A 2014-2020-as fejlesztési időszakban az akciócsoport 30 tagot foglal magába, melyek között Hargita Megye Tanácsa,  9 önkormányzat, 19 civil szervezet és 1 magánszemély van. A Leader-térség az előző fejlesztési időszakhoz képest bővült egy várossal és egy községgel ezzel lefedve 1.018,25 kmterületet és 42.535 fős lakosságot.

Az alábbi linket használva megtalálja a Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület összetételét: Componența parteneriatului.

  1. Fejlesztési jövőkép

A Sóvidék-Hegyalja térség jövőképe: a minőségi életfeltélek megteremtése és fejlesztése a régió lakossága számára a meglévő erőforrások értékesítésével a fenntartható fejlődést figyelembe véve.

LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration