LEADER

Apeluri de selecție

Arhiva Sesiuni Măsuri SDL 2014-2020


Sesiunea 1/2017:
Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale - publicat la data de 16.08.2017

Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE
Raport de evaluare a cererilor de finanțare M7.2RSP 10.11.2017
Raport de Selectie Final M7.2RSP


Sesiunea 1/2018: 

Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale publicat la data de 27.12.2017

Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: 
conformitate eligibilitate / criterii selecție pe teren 
Anunț de prelungire a sesiunii 1/2018
Raport de Evaluare Sesiune nr. 1 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M7.2RSP
Raport de Selecție Final M7.2RSPSesiunea 2/2018:

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe publicat la data de 27.12.2017

Ghidul Solicitantului 4.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 4.3 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 4.3 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile 
Anexa 4 Declarație către GAL 
Anexa 5 Fișa măsurii 4.3 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis 
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 4.3  
Apel 4.3 simplificat
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M4.3
Raport de Selecție Final M4.3


Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 6.4 
Anexa 1 Cererea de finanțare 6.4 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 6.4 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile  
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Fișa măsurii 6.4 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 6.4 
Apel 6.4 simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M 6.4
Raport de Selecție Final M6.4


Măsura 16.3 Cooperare: turism publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 16.3
Anexa 2 Model Plan de marketing / Studiu
Anexa 3 Fișa măsurii 16.3
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Declaratie privind respectarea regulii cumul minimis
Anexa 6 Declarație încadrare în categoria micro întreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat
Apel 16.3
Apel 16.3 prescurtat
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate criterii de selecție / pe teren
Raport de evaluare sesiune nr.2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M16.3
Raport de Selecție Final M16.3


Sesiunea 3/2018

Măsura 7.2E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă publicat la data de 12.04.2018

Ghidul Solicitantului 7.2E 
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2E 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii
Anexa 5 Declarație către GAL
Apel 7.2E 
Apel 7.2E simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate criterii selecție / pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 3/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.3/2018
Raport de Selecție Intermediar M 7.2E
Raport de Selecție Final M 7.2E


Sesiunea 4/2018

Măsura 16.4 Cooperare: produse locale publicat la data de 12.04.2018

Ghidul solicitantului 16.4 
Cerere de finanțare 16.4 / Hotărâre CD nr. 10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anexa 2 Plan de marketing/studiu
Anexa 2 model SF/DALI
Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile
Anexa 6 Acord de cooperare
Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 Aferentă STP din cadrul național legislativ de implementare
Anexa 9 Lista localități HNV
Anexa 10 Declarație de încadrare în întreprindere micro și mică
Anexa 11 Declarație de neîncadrare firmei în dificultate
Apel 16.4
Apel 16.4 varianta simplificată 
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii de selecție / pe teren 
Erată sub-măsurii 16.4 Cooperare: produse locale Anexa nr. 1 la Hotărârea CD nr.10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 4/2018 (publicat la 12.09.2018)
Raport de evaluare Sesiune 4/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.4
Raport de Selecție Final M 16.4

Sesiunea 5/2018

Măsura 16.3 Cooperare:turism publicat la data de 24.05.2018

Ghidul solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de Finantare 16.3 Cooperare:turism
Anexa 2.1 Model plan de marketing/Studiu
Anexa 2.2 Model Memoriu Justificativ M16.3
Anexa 3 Fișa măsurii M16.3
Anexa 4 Declarație raportare GAL
Anexa 5 Declarație privind respectarea reguli de minimis
Anexa 6 Declarație încadrarare în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat M16.3
Apel 16.3 varianta lungă pdf.
Apel varianta simplificată 16.3 HU pdf.
Apel varianta simplifcată 16.3 RO pdf.
Fișa de verificare:conformitate/eligibilitate/criterii de selecție/pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 5/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.5/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.3
Raport de Selecție Final M 16.3

Sesiunea 6/2018

Măsura 7.6 Promovarea meșteșugurilor tradiționale -publicat la data de 12.09.2018
Ghidul solicitantului 7.6
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.6
Anexa 2 Model Studiu de fezabilitate/DALI
Anexa 3 Model MJ
Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 5 Fișa sub-măsurii 7.6
Anexa 6 Model declaratie propria raspundere
Anexa 7 Declaratie catre GAL
Anexa 8 Protocol de colaborare INP-AM-PNDR-AFIR
Apel 7.6 GAL_SH varianta lungă
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitate/criterii selecție/pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr.6/2018
Raport de evaluare Sesiune nr. 6/2018
Raport de Selecție Intermediar M7.6
Notă asumare Raport Final de Selecție 

 

Sesiune 1/2019

Măsura 7.2E- Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă- publicat la data de 18.02.2019
Ghidul solicitantului
Cerere de finanțare 7.2E
Anexa 2 Model SF/DALI/MJ
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2E
Anexa 5 Declarație către GAL
Apel 7.2E GAL_SH varianta lungă
Apel 7.2E GAL_SH varianta simplificată
Apel 7.2E GAL_SH varianta simplificată HU

Fișe de verficare: conformitate/eligibilitate/criterii de selecțiepe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 1/2019

 

Măsura 16.4 -Cooperare:produse localepublicat la data de 18.02.2019
Ghidul solicitantului 16.4
Cererea de finanțare 16.4
Anexa 2.1 Model plan marketing/studiu

Anexa 2.2 Studiul de fezabilitate Anexa B ( Descărcați documentul pentru a vizualiza!)
Anexa 2.2 Studiul de fezabilitate Anexa C ( Descărcați documentul pentru a vizualiza!)
Anexa 2.2a SF/DALI conform HG28/2008
Anexa 2.2b SF/DALI conform HG907/2016

Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile

Anexa 6 Acord de cooperare

Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 STP din cadrul național legislativ de implementare

Anexa 9 Lista localității HNV
Anexa 10 Declarație încadrare în categoria microîntreprinderilor și întreprinderi mici
Anexa 11 Declarație neincadrare in firme în dificultate
Anexa 12 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 13 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Apel 16.4 GAL_SH varianta lungă 
Apel 16.4 GAL_SH varianta simplificată
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitate/criterii de selecție/pe teren

Anunț de prelungire a sesiunii nr. 1/2019

 

Sesiunea 1/2020:
Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale - publicat la data de 12.06.2020

Ghidul solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Model SF/DALI/MJ
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa sub-măsurii 7.2RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Anexa 7 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Apel 7.2RSP
Apel 7.2RSP varianta simplificată
Fișe de verificare: conformitate/ eligibilitatecriterii de selecție/ pe teren

 

Sesiunea 1/2021:

Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale-publicat la data de 22.01.2021

Ghidul solicitantului 7.2RSP 
Anexa 1 Cererea de finanțare
Anexa 2 Model SF/DALI/MJ
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa sub-măsurii 7.2RSP
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Anexa 7 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Apel 7.2RSP
Apel 7.2RSP​ avizat
Apel 7.2RSP varianta simplificată
Apel 7.2RSP varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitateeligibiliatatecriterii selecțiepe teren

Sesiunea 2/2021
 Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale
-publicat la data de 16.11.2021

Ghidul solicitantului 7.2RSP 
Anexa 1 Cererea de finanțare
Anexa 2 Model SF/DALI/MJ
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa sub-măsurii 7.2RSP
Anexa 5 Declarație raportare GAL
Anexa 6 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Apel 7.2RSP
Apel 7.2RSP varianta simplificată
Apel 7.2RSP varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitateeligibiliatatecriterii selecțiepe teren

Sesiune 1/2022:

Măsura 16.4:Cooperare: produse locale- publicat la data de 04 august 2022

Ghidul solicitantului 16.4
Cererea de finanțare 16.4
Anexa 2.1 Model plan marketing/studiu
Anexa 2.2 Studiul de fezabilitate Anexa B ( Descărcați documentul pentru a vizualiza! )
Anexa 2.2 Studiul de fezabilitate Anexa C ( Descărcați documentul pentru a vizualiza! )
Anexa 2.2a SF/DALI conform HG28/2008
Anexa 2.2b SF/DALI conform HG907/2016
Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile
Anexa 6 Acord de cooperare
Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 STP din cadrul național legislativ de implementare
Anexa 9 Lista localității HNV
Anexa 10 Declarație încadrare în categoria microîntreprinderilor și întreprinderi mici
Anexa 11 Declarație neîncadrare în firma în dificultate
Anexa 12 Declarație privind respectarea regulii de cumul ( minimis)
Anexa 13 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Apel 16.4 GAL_SH varianta lungă
Apel 16.4 GAL_SH varianta simplificată
Apel 16.4 GAL_SH varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitateeligibilitate/criterii de selecțiepe teren

Sesiune 2/2022

Măsura 7.2RSP : Infrastructură pentru servicii publice și sociale- publicat la data de 16.11.2022

.Ghidul solicitantulului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare
Anexa 2 Model SF/DALI/MJ
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa sub-măsurii 7.2RSP
Anexa 5 Declarație raportare GAL
Anexa 6 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Apel 7.2RSP
Apel 7.2RSP varianta simplificată
Apel 7.2SP varianta simplficată HU
Fișe de verificare: conformitateeligibilitate /criterii de selecțiepe teren

Măsura 6.4 -es Intézkedés: Servicii de calitate pentru populație  - publicat la data de 16.11.2022

Ghidul solicitantului 6.4
Anexa 1 Cerere de finanțare
Anexa 2.1 Memoriu justificativ
Anexa 2.2 Studiul de fezabilitate conform HG907/2016
Anexa 2.3 Studiul de fezabilitate conform HG28/2008
Anexa 2.4 SF/MJ Anexa B
Anexa 2.5 SF/MJ Anexa C
Anexa 2.6 Proiecții financiare și indicatorii fin Anexa B C
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 4 Declarație raportare GAL
Anexa 5 Fișa măsurii 6.4
Anexa 6.1 Declarație încadrare în categoria microîntreprinderilor și întreprinderi mici
Anexa 6.2 Declarație privind respectarea regulilor de cumul minimis
Anexa 6.3 Declarație neîncadrare firme in dificultate
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale
Apel 6.4
Apel 6.4 varianta simplificată
Apel 6.4 varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitatecriterii de selecțiepe teren
Matrica de verificare a viabilității proiectului pentru Anexa B
Matrica de verificare a viabilității proiectului pentru Anexa C

 
LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration