Apeluri de selecție


Spectr News Theme

Arhiva Sesiuni Măsuri SDL 2014-2020


Sesiunea 1/2017:
Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale - publicat la data de 16.08.2017

Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE
Raport de evaluare a cererilor de finanțare M7.2RSP 10.11.2017
Raport de Selectie Final M7.2RSP


Sesiunea 1/2018: 

Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale publicat la data de 27.12.2017

Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: 
conformitate eligibilitate / criterii selecție pe teren 
Anunț de prelungire a sesiunii 1/2018
Raport de Evaluare Sesiune nr. 1 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M7.2RSP
Raport de Selecție Final M7.2RSPSesiunea 2/2018:

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe publicat la data de 27.12.2017

Ghidul Solicitantului 4.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 4.3 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 4.3 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile 
Anexa 4 Declarație către GAL 
Anexa 5 Fișa măsurii 4.3 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis 
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 4.3  
Apel 4.3 simplificat
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M4.3
Raport de Selecție Final M4.3


Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 6.4 
Anexa 1 Cererea de finanțare 6.4 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 6.4 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile  
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Fișa măsurii 6.4 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 6.4 
Apel 6.4 simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M 6.4
Raport de Selecție Final M6.4

2018-11-28