LEADER

Arhiva Sesiuni Măsuri SDL 2014-2020

Arhiva Sesiuni Măsuri SDL 2014-2020


Sesiunea 1/2017:
Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale - publicat la data de 16.08.2017


Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE
Raport de evaluare a cererilor de finanțare M7.2RSP 10.11.2017
Raport de Selectie Final M7.2RSPSesiunea 1/2018: 

Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: conformitate eligibilitate / criterii selecție pe teren 
Anunț de prelungire a sesiunii 1/2018
Raport de Evaluare Sesiune nr. 1 din 2018
Raport de Selecție Intermediar 7.2RSP
Raport de Selecție Final M7.2RSPSesiunea 2/2018:

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 4.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 4.3 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 4.3 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile 
Anexa 4 Declarație către GAL 
Anexa 5 Fișa măsurii 4.3 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis 
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 4.3  
Apel 4.3 simplificat
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M4.3
Raport de Selecție Final M4.3


Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 6.4 
Anexa 1 Cererea de finanțare 6.4 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 6.4 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile  
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Fișa măsurii 6.4 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 6.4 
Apel 6.4 simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M 6.4
Raport de Selecție Final M 6.4


Măsura 16.3 Cooperare: turism publicat la data de 27.12.2017
Ghidul Solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 16.3
Anexa 2 Model Plan de marketing / Studiu
Anexa 3 Fișa măsurii 16.3
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Declaratie privind respectarea regulii cumul minimis
Anexa 6 Declarație încadrare în categoria micro întreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat
Apel 16.3
Apel 16.3 prescurtat
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate criterii de selecție / pe teren
Raport de evaluare sesiune nr.2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M16.3
Raport de Selecție Final M16.3

Sesiunea 3/2018

Măsura 7.2E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă publicat la data de 12.04.2018
Ghidul Solicitantului 7.2E 
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2E 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii
Anexa 5 Declarație către GAL
Apel 7.2E 
Apel 7.2E simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate criterii selecție / pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 3/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.3/2018
Raport de Selecție Intermediar M 7.2E
Raport de Selecție Final M 7.2E


Sesiunea 4/2018

Măsura 16.4 Cooperare: produse locale publicat la data de 12.04.2018
Ghidul solicitantului 16.4 
Cerere de finanțare 16.4 / Hotărâre CD nr. 10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anexa 2 Plan de marketing/studiu
Anexa 2 model SF/DALI
Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile
Anexa 6 Acord de cooperare
Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 Aferentă STP din cadrul național legislativ de implementare
Anexa 9 Lista localități HNV
Anexa 10 Declarație de încadrare în întreprindere micro și mică
Anexa 11 Declarație de neîncadrare firmei în dificultate
Apel 16.4
Apel 16.4 varianta simplificată 
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii de selecție / pe teren 
Erată sub-măsurii 16.4 Cooperare: produse locale Anexa nr. 1 la Hotărârea CD nr.10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 4/2018 (publicat la 12.09.2018)
Raport de evaluare Sesiune 4/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.4
Raport de Selecție Final M 16.4

Sesiunea 5/2018

Măsura 16.3 Cooperare:turism publicat la data de 24.05.2018
Ghidul solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de Finantare 16.3 Cooperare:turism
Anexa 2.1 Model plan de marketing/Studiu
Anexa 2.2 Model Memoriu Justificativ M16.3
Anexa 3 Fișa măsurii M16.3
Anexa 4 Declarație raportare GAL
Anexa 5 Declarație privind respectarea reguli de minimis
Anexa 6 Declarație încadrarare în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat M16.3
Apel 16.3 varianta lungă pdf.
Apel varianta simplificată 16.3 HU pdf.
Apel varianta simplifcată 16.3 RO pdf.
Fișa de verificare:conformitate/eligibilitate/criterii de selecție/pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 5/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.5/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.3
Raport de Selecție Final M 16.3

 

Sesiunea 6/2018

Măsura 7.6 Promovarea meșteșugurilor tradiționale -publicat la data de 12.09.2018
Ghidul solicitantului 7.6
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.6
Anexa 2 Model Studiu de fezabilitate/DALI
Anexa 3 Model MJ
Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 5 Fișa sub-măsurii 7.6
Anexa 6 Model declaratie propria raspundere
Anexa 7 Declaratie catre GAL
Anexa 8 Protocol de colaborare INP-AM-PNDR-AFIR
Apel 7.6 GAL_SH varianta lungă
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitate/criterii selecție/pe teren


 

LEADER
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration